SC2ARCHIVE File

? Cách mở file .SC2ARCHIVE? Những phần mềm mở file .SC2ARCHIVE và sửa file lỗi. Convert Binary SC2ARCHIVE file sang định dạng khác.

.SC2ARCHIVE File Extension

   
File name SC2ARCHIVE File
File Type Blizzard StarCraft 2 Archive File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SC2ARCHIVE là file gì?

SC2ARCHIVE là Game Files - Blizzard StarCraft 2 Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi StarCraft II, một khoa học viễn tưởng thời gian thực trò chơi chiến lược; cửa hàng một kho lưu trữ các tập tin ở định dạng Mo'PaQ Blizzard (.MPQ file); có thể lưu trữ các mô hình, kết cấu, âm thanh, cài đặt và dữ liệu trò chơi khác; thường được sử dụng để áp dụng các bản vá lỗi, chẳng hạn như sửa lỗi, để các trò chơi.

What is a SC2ARCHIVE file?

Data file used by StarCraft II, a sci-fi real-time strategy game; stores an archive of files in Blizzard's Mo'PaQ format (.MPQ files); may store models, textures, sounds, settings, and other game data; typically used for applying patches, such as bug fixes, to the game.

Cách mở .SC2ARCHIVE file

Để mở file .SC2ARCHIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2ARCHIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2ARCHIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2ARCHIVE do người dùng đóng góp.

  • mpq-tools
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • MPQ Editor
  • StormLib Library
  • MPQ Extractor
  • MPQ Extractor

Chuyển đổi file .SC2ARCHIVE

File .SC2ARCHIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *