SC2ASSETS File

? Cách mở file .SC2ASSETS? Những phần mềm mở file .SC2ASSETS và sửa file lỗi. Convert Binary SC2ASSETS file sang định dạng khác.

.SC2ASSETS File Extension

   
File name SC2ASSETS File
File Type Blizzard StarCraft 2 Assets File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.7 ★ (6 Bình chọn)

File .SC2ASSETS là file gì?

SC2ASSETS là Game Files - Blizzard StarCraft 2 Assets File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

tập tin dữ liệu Mo'PaQ (file .MPQ) được sử dụng bởi StarCraft II: Wings of Liberty, một không gian bên ngoài theo thời gian thực trò chơi chiến lược; cửa hàng một kho lưu trữ các tập tin dữ liệu cho một chiến dịch trò chơi hoặc sửa đổi; có thể được cài đặt với các trò chơi, hoặc có thể được tạo ra sử dụng một trình soạn thảo MPQ.

What is a SC2ASSETS file?

Mo'PaQ data file (.MPQ file) used by StarCraft II: Wings of Liberty, an outer space real-time strategy game; stores an archive of data files for a game campaign or modification; may be installed with the game, or may be created using a MPQ editor.

Cách mở .SC2ASSETS file

Để mở file .SC2ASSETS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2ASSETS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2ASSETS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2ASSETS do người dùng đóng góp.

  • MPQ Editor
  • StormLib Library
  • StormLib Library
  • MPQ Extractor
  • MPQKit
  • mpq-tools
  • mpq-tools

Chuyển đổi file .SC2ASSETS

File .SC2ASSETS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *