SC2BANK File

? Cách mở file .SC2BANK? Những phần mềm mở file .SC2BANK và sửa file lỗi. Convert XML SC2BANK file sang định dạng khác.

.SC2BANK File Extension

   
File name SC2BANK File
File Type StarCraft 2 Bank File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SC2BANK là file gì?

SC2BANK là Game Files - StarCraft 2 Bank File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Bộ nhớ cache tập tin được lưu bởi StarCraft II: Wings of Liberty, một game chiến thuật thời gian thực; chứa thông tin định dạng XML mà các cửa hàng tiến bộ của người dùng trong các trò chơi, chẳng hạn như trong nhiệm vụ chiến dịch; sử dụng để lưu trữ vị trí của các đơn vị, các cấu trúc được xây dựng, và bản đồ khác tiết kiệm thông tin.

What is a SC2BANK file?

Cache file saved by StarCraft II: Wings of Liberty, a real-time strategy game; contains XML-formatted information that stores a user's progress in the game, such as in campaign missions; used for storing the location of units, the structures that are built, and other map save information.

Cách mở .SC2BANK file

Để mở file .SC2BANK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2BANK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2BANK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2BANK do người dùng đóng góp.

  • Blizzard StarCraft 2

Chuyển đổi file .SC2BANK

File .SC2BANK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *