SC2MOD File

? Cách mở file .SC2MOD? Những phần mềm mở file .SC2MOD và sửa file lỗi. Convert Binary SC2MOD file sang định dạng khác.

.SC2MOD File Extension

   
File name SC2MOD File
File Type Blizzard StarCraft 2 Modification File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .SC2MOD là file gì?

SC2MOD là Game Files - Blizzard StarCraft 2 Modification File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Sửa đổi lưu trữ được sử dụng bởi StarCraft II: Wings of Liberty, một game chiến thuật thời gian thực, nơi người chơi chiến đấu như Protoss, Terran, và chủng tộc Zerg; chứa thông tin rằng những thay đổi các thuộc tính của gameplay; tạo ra trong định dạng Mo'PaQ độc quyền của Blizzard (.MPQ tập tin).

What is a SC2MOD file?

Modification archive used by StarCraft II: Wings of Liberty, a real-time strategy game where players battle as the Protoss, Terran, and Zerg races; contains information that changes the properties of gameplay; created in Blizzard's proprietary Mo'PaQ format (.MPQ files).

Cách mở .SC2MOD file

Để mở file .SC2MOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2MOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2MOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2MOD do người dùng đóng góp.

  • StormLib Library
  • MPQ Extractor
  • MPQ Extractor
  • MPQKit
  • mpq-tools
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • MPQ Editor

Chuyển đổi file .SC2MOD

File .SC2MOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *