SC2REPLAY File

? Cách mở file .SC2REPLAY? Những phần mềm mở file .SC2REPLAY và sửa file lỗi. Convert Binary SC2REPLAY file sang định dạng khác.

.SC2REPLAY File Extension

   
File name SC2REPLAY File
File Type Blizzard StarCraft 2 Replay File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SC2REPLAY là file gì?

SC2REPLAY là Game Files - Blizzard StarCraft 2 Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Sứ mệnh phát lại tập tin được lưu bởi StarCraft II: Wings of Liberty (SC2), một trò chơi chiến lược thời gian thực (RTS), nơi game thủ tranh tài như Terran, Protoss và Zerg chủng tộc; chứa chuỗi các sự kiện được diễn ra trong một trận đấu tùy chỉnh chơi đơn hoặc một trò chơi nhiều người; bao gồm tên phát lại, thời gian, phiên bản của phần mềm, và ngày khi phát lại bị bắt; được sử dụng để xem xét các chiến lược, cũng như chia sẻ kết quả của cuộc thi với những người khác trên Battle.net và các trang web khác.

What is a SC2REPLAY file?

Mission replay file saved by StarCraft II: Wings of Liberty (SC2), a real-time strategy (RTS) game where players compete as Terran, Protoss, and Zerg races; contains the sequence of events that are played out during a single player custom game or a multiplayer game; includes the replay name, duration, version of the software, and the date when the replay was captured; used for reviewing strategies, as well as sharing results of competitions with others on Battle.net and other websites.

Cách mở .SC2REPLAY file

Để mở file .SC2REPLAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2REPLAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2REPLAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2REPLAY do người dùng đóng góp.

  • Sc2gears
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • Scelight
  • SC2Switcher
  • StarCraft II EaSyCrAcK
  • StarCraft II EaSyCrAcK

Chuyển đổi file .SC2REPLAY

File .SC2REPLAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *