SC3 File

? Cách mở file .SC3? Những phần mềm mở file .SC3 và sửa file lỗi. Convert Binary SC3 file sang định dạng khác.

.SC3 File Extension

   
File name SC3 File
File Type SimCity 3000 City File
Nhà phát triển Maxis
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SC3 là file gì?

SC3 là Game Files - SimCity 3000 City File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Maxis.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi SimCity 3000, một tòa nhà thành phố mô phỏng trò chơi mà là phần tiếp theo SimCity 2000; tiết kiệm các điều kiện bắt đầu cho thành phố, bao gồm địa hình, các tòa nhà, nước, đường giao thông, và các tính năng bản đồ khác; có thể là một bản đồ kèm với trò chơi hoặc một bản đồ tùy chỉnh được tạo ra bởi người chơi.

What is a SC3 file?

Game file used by SimCity 3000, a city building simulation game that is the sequel to SimCity 2000; saves the starting conditions for the city, including the terrain, buildings, water, roads, and other map features; may be a map included with the game or a custom map created by the player.

Cách mở .SC3 file

Để mở file .SC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC3 do người dùng đóng góp.

  • Maxis SimCity 3000
  • SimCity - Holidays Edition
  • SimCity - Holidays Edition

Chuyển đổi file .SC3

File .SC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *