SC45 File

? Cách mở file .SC45? Những phần mềm mở file .SC45 và sửa file lỗi. Convert Binary SC45 file sang định dạng khác.

.SC45 File Extension

   
File name SC45 File
File Type SuperCard Project File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SC45 là file gì?

SC45 là Data Files - SuperCard Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Supercard, một cấp cao authoring công cụ trực quan cho Mac OS X; cửa hàng một tài liệu dữ liệu cho thời gian chạy Supercard và bao gồm các thành phần giao diện người dùng, kịch bản, và các nguồn lực ứng dụng; có thể chứa nhiều cửa sổ thực thi một "ngăn xếp" một cách tương tự như công nghệ HyperCard của Apple.

What is a SC45 file?

Project file created by SuperCard, a high-level visual authoring tool for Mac OS X; stores a data document for the SuperCard runtime and includes user interface components, scripts, and application resources; may contain multiple windows that execute a "stack" in a manner similar to Apple's HyperCard technology.

Cách mở .SC45 file

Để mở file .SC45 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC45 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC45

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC45 do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperCard Player
  • Solutions Etcetera SuperCard
  • Solutions Etcetera SuperCard
  • Solutions Etcetera SuperEdit

Chuyển đổi file .SC45

File .SC45 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *