SC4MODEL File

SC4MODEL là 3D Image Files - SimCity 4 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

.SC4MODEL File Extension

   
File name SC4MODEL File
File Type SimCity 4 Model File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SC4MODEL là file gì?

SC4MODEL là 3D Image Files - SimCity 4 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Tập tin được sử dụng bởi SimCity 4, một trò chơi mà người chơi xây dựng thành phố; chứa một mô hình 3D của một prop hoặc xây dựng; được sử dụng để thêm các đối tượng tùy chỉnh cho một thành phố; có thể được mô tả với một tập tin .SC4DESC và đặt trong rất nhiều cách sử dụng một tập tin .SC4LOT.

What is a SC4MODEL file?

File used by SimCity 4, a game where players build cities; contains a 3D model of a prop or building; used for adding custom objects to a city; can be described with a .SC4DESC file and placed within a lot using a .SC4LOT file.

Phần mềm mở file .SC4MODEL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC4MODEL do filegi.com tổng hợp.

  • Electronic Arts Building Architect Tool
  • iLive Reader
  • iLive Reader
  • SC4Tool
  • Electronic Arts SimCity 4

Chuyển đổi file .SC4MODEL

           

File .SC4MODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *