SC4MODEL File

? Cách mở file .SC4MODEL? Những phần mềm mở file .SC4MODEL và sửa file lỗi. Convert Binary SC4MODEL file sang định dạng khác.

.SC4MODEL File Extension

   
File name SC4MODEL File
File Type SimCity 4 Model File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SC4MODEL là file gì?

SC4MODEL là 3D Image Files - SimCity 4 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Tập tin được sử dụng bởi SimCity 4, một trò chơi mà người chơi xây dựng thành phố; chứa một mô hình 3D của một prop hoặc xây dựng; được sử dụng để thêm các đối tượng tùy chỉnh cho một thành phố; có thể được mô tả với một tập tin .SC4DESC và đặt trong rất nhiều cách sử dụng một tập tin .SC4LOT.

What is a SC4MODEL file?

File used by SimCity 4, a game where players build cities; contains a 3D model of a prop or building; used for adding custom objects to a city; can be described with a .SC4DESC file and placed within a lot using a .SC4LOT file.

Cách mở .SC4MODEL file

Để mở file .SC4MODEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC4MODEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC4MODEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC4MODEL do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts Building Architect Tool
  • iLive Reader
  • iLive Reader
  • SC4Tool
  • Electronic Arts SimCity 4

Chuyển đổi file .SC4MODEL

File .SC4MODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *