SC5 File

? Cách mở file .SC5? Những phần mềm mở file .SC5 và sửa file lỗi. Convert Binary SC5 file sang định dạng khác.

.SC5 File Extension

   
File name SC5 File
File Type Chris Sawyer's Locomotion Scenario File
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .SC5 là file gì?

SC5 là Game Files - Chris Sawyer's Locomotion Scenario File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Locomotion Chris Sawyer, một tạo đường sắt và mô phỏng trò chơi; tiết kiệm các điều kiện bắt đầu cho một kịch bản, đòi hỏi người chơi phải xây dựng và chạy một giao thông (đầu máy xe lửa, xe buýt, xe tải, vv) kinh doanh.

What is a SC5 file?

Game file used by Chris Sawyer's Locomotion, a railroad creation and simulation game; saves the starting conditions for a scenario, which requires players to build and run a transportation (locomotives, buses, trucks, etc.) business.

Cách mở .SC5 file

Để mở file .SC5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC5 do người dùng đóng góp.

  • Locomotion
  • Autodesk View
  • Autodesk View
  • Media Player Classic
  • COMBIVIS5

Chuyển đổi file .SC5

File .SC5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *