SC6 File

? Cách mở file .SC6? Những phần mềm mở file .SC6 và sửa file lỗi. Convert Binary SC6 file sang định dạng khác.

.SC6 File Extension

   
File name SC6 File
File Type RollerCoaster Tycoon 2 Scenario File
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SC6 là file gì?

SC6 là Game Files - RollerCoaster Tycoon 2 Scenario File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

kịch bản trò chơi được sử dụng bởi RollerCoaster Tycoon 2, một sự sáng tạo trò chơi roller coaster; cửa hàng các điều kiện khởi đầu ban đầu cũng như các điều kiện cần thiết để giành chiến thắng trong kịch bản; bao gồm các địa hình đất đai và các ràng buộc khác mà người chơi phải xây dựng và phát triển công viên tàu lượn.

What is a SC6 file?

Game scenario used by RollerCoaster Tycoon 2, a roller coaster creation game; stores the initial starting conditions as well as the conditions needed to win the scenario; includes the land terrain and other constraints for which the player has to build and grow the roller coaster park.

Cách mở .SC6 file

Để mở file .SC6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC6 do người dùng đóng góp.

  • Chris Sawyer RollerCoaster Tycoon 2
  • RollerCoaster Tycoon Triple Thrill Pack
  • RollerCoaster Tycoon Triple Thrill Pack
  • RollerCoaster Tycoon Mini Game
  • Rollercoaster Tycoon UCES
  • Mini-jeu RollerCoaster Tycoon
  • Mini-jeu RollerCoaster Tycoon

Chuyển đổi file .SC6

File .SC6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *