SCA File

? Cách mở file .SCA? Những phần mềm mở file .SCA và sửa file lỗi. Convert Binary SCA file sang định dạng khác.

.SCA File Extension

   
File name SCA File
File Type 1Norton AntiVirus Scan File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SCA là file gì?

SCA là Data Files - 1Norton AntiVirus Scan File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Norton AntiVirus, một chương trình bảo vệ máy tính để bàn từ phần mềm độc hại; chứa một danh sách các tập tin trên ổ cứng đã được quét hoặc cần phải được quét; được sử dụng bởi Norton AntiVirus nói với các tập tin cần phải được quét tiếp theo.

What is a SCA file?

Data file created by Norton AntiVirus, a program that protects desktop computers from malware; contains a list of files on the hard drive that have been scanned or need to be scanned; used by Norton AntiVirus to tell which files need to be scanned next.

Cách mở .SCA file

Để mở file .SCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCA do người dùng đóng góp.

  • Symantec Norton 360
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OASys
  • Adobe Photoshop
  • InfoChannel Designer
  • InfoChannel Designer

Chuyển đổi file .SCA

File .SCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *