SCC File

? Cách mở file .SCC? Những phần mềm mở file .SCC và sửa file lỗi. Convert Text and Binary SCC file sang định dạng khác.

.SCC File Extension

   
File name SCC File
File Type 1SourceSafe Source Code Control File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (25 Bình chọn)

File .SCC là file gì?

SCC là Developer Files - 1SourceSafe Source Code Control File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Visual SourceSafe, một hệ thống kiểm soát phiên bản tích hợp với Visual Studio; chứa thông tin điều khiển mã nguồn sử dụng để nhận và cam kết file phát triển; sử dụng bởi các ứng dụng để quản lý các bản sao địa phương của dự án dưới sự kiểm soát nguồn.

What is a SCC file?

File used by Microsoft Visual SourceSafe, a version control system that integrates with Visual Studio; contains source code control information used to get and commit developer files; used by the application for managing local copies of projects under source control.

Cách mở .SCC file

Để mở file .SCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual SourceSafe
  • Microsoft Visual SourceSafe
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .SCC

File .SCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *