SCD File

? Cách mở file .SCD? Những phần mềm mở file .SCD và sửa file lỗi. Convert Text SCD file sang định dạng khác.

.SCD File Extension

   
File name SCD File
File Type 1TurboTax Tax Schedule List
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .SCD là file gì?

SCD là Data Files - 1TurboTax Tax Schedule List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Intuit.

tập tin biểu thuế xuất khẩu bằng phần mềm khai thuế TurboTax; bao gồm một danh sách đầy đủ các hình thức thuế và lịch trình được hỗ trợ bởi các phiên bản của TurboTax rằng xuất khẩu các tập tin; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản có thể được xem trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a SCD file?

Tax schedule file exported by TurboTax tax preparation software; includes a complete list of tax forms and schedules supported by the version of TurboTax that exported the file; saved in a plain text format that can be viewed in a text editor.

Cách mở .SCD file

Để mở file .SCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCD do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .SCD

File .SCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *