SCDOC File

? Cách mở file .SCDOC? Những phần mềm mở file .SCDOC và sửa file lỗi. Convert Zip SCDOC file sang định dạng khác.

.SCDOC File Extension

   
File name SCDOC File
File Type SpaceClaim Document
Nhà phát triển SpaceClaim Corporation
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .SCDOC là file gì?

SCDOC là CAD Files - SpaceClaim Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi SpaceClaim Corporation.

SpaceClaim tài liệu được tạo ra và được sử dụng bởi SpaceClaim, một ứng dụng mô hình CAD rắn; chứa một thiết kế 3D, trong đó bao gồm ID cho các đối tượng 3D như các bề mặt, cạnh, chất rắn, các cơ quan, và khuôn mặt xuất hiện trong thiết kế của bạn.

What is a SCDOC file?

SpaceClaim document created and used by SpaceClaim, a solid modeling CAD application; contains a 3D design, which includes IDs for 3D objects such as surfaces, edges, solids, bodies, and faces that appear in your design.

Cách mở .SCDOC file

Để mở file .SCDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCDOC do người dùng đóng góp.

  • SpaceClaim Engineer
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .SCDOC

File .SCDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *