SCEXCLUDB File

? Cách mở file .SCEXCLUDB? Những phần mềm mở file .SCEXCLUDB và sửa file lỗi. Convert Binary SCEXCLUDB file sang định dạng khác.

.SCEXCLUDB File Extension

   
File name SCEXCLUDB File
File Type Spring Cleaning Exclusions File
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SCEXCLUDB là file gì?

SCEXCLUDB là Data Files - Spring Cleaning Exclusions File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smith Micro.

Tập tin được sử dụng bởi mùa xuân làm sạch, một ứng dụng sử dụng để loại bỏ sự lộn xộn từ các hệ thống Mac; chứa và loại trừ cơ sở dữ liệu để lọc các tìm kiếm; nạp bởi tab trừ bên trong cửa sổ Preferences.

What is a SCEXCLUDB file?

File used by Spring Cleaning, an application used to remove clutter from Mac systems; contains and exclusions database for filtering searches; loaded by the Exclusions tab within the Preferences window.

Cách mở .SCEXCLUDB file

Để mở file .SCEXCLUDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCEXCLUDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCEXCLUDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCEXCLUDB do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Spring Cleaning 11 Deluxe

Chuyển đổi file .SCEXCLUDB

File .SCEXCLUDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *