SCF File

? Cách mở file .SCF? Những phần mềm mở file .SCF và sửa file lỗi. Convert N/A SCF file sang định dạng khác.

.SCF File Extension

   
File name SCF File
File Type 1Windows Explorer Command
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .SCF là file gì?

SCF là System Files - 1Windows Explorer Command, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lệnh được sử dụng bởi Windows Explorer; ví dụ, để di chuyển lên hoặc xuống một thư mục hoặc hiển thị máy tính để bàn; chạy qua trình duyệt Internet Explorer.

What is a SCF file?

Command used by Windows Explorer; for example, to move up or down a directory or show the Desktop; run via Internet Explorer.

Cách mở .SCF file

Để mở file .SCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GorillaPrice
  • GorillaPrice
  • DNADynamo
  • DNA Baser Assembler
  • ChromasPro
  • ChromasPro

Chuyển đổi file .SCF

File .SCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *