SCG File

? Cách mở file .SCG? Những phần mềm mở file .SCG và sửa file lỗi. Convert Binary SCG file sang định dạng khác.

.SCG File Extension

   
File name SCG File
File Type 1myPM SCG Definition File
Nhà phát triển Midori Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .SCG là file gì?

SCG là Data Files - 1myPM SCG Definition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Midori Media.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi myPM SCG, một chương trình được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án để tạo ra "đường cong S;" chứa các định nghĩa SCG, trong đó quy định các loại đường cong S để tạo ra và một đầu vào và đầu ra tập tin; sử dụng để tạo đầu ra mà hình dung chi phí, thời gian lao động, hoặc số lượng khác.

What is a SCG file?

Data file created by myPM SCG, a program used by project managers to generate "S curves;" contains SCG definitions, which specify the type of S curve to generate and an input and output file; used for creating outputs that visualize costs, labor hours, or other quantities.

Cách mở .SCG file

Để mở file .SCG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCG do người dùng đóng góp.

  • Midori Media myPM SCG Enterprise
  • Lotus SmartCenter Standalone
  • Lotus SmartCenter Standalone

Chuyển đổi file .SCG

File .SCG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *