SCGC File

? Cách mở file .SCGC? Những phần mềm mở file .SCGC và sửa file lỗi. Convert Binary SCGC file sang định dạng khác.

.SCGC File Extension

   
File name SCGC File
File Type myPM SCG Classic Data File
Nhà phát triển Midori Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SCGC là file gì?

SCGC là Data Files - myPM SCG Classic Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Midori Media.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi myPM SCG Classic, một chương trình mà tích hợp với Excel để tạo biểu đồ, các đường cong S, và thống kê dự án của dữ liệu Excel; chứa một hoặc định nghĩa SCG hơn có thể được sửa đổi.

What is a SCGC file?

Data file created by myPM SCG Classic, a program that integrates with Excel to generate histograms, S curves, and project statistics of the Excel data; contains one or more SCG definitions that can be modified.

Cách mở .SCGC file

Để mở file .SCGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCGC do người dùng đóng góp.

  • Midori Media myPM SCG Enterprise

Chuyển đổi file .SCGC

File .SCGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *