SCGP File

? Cách mở file .SCGP? Những phần mềm mở file .SCGP và sửa file lỗi. Convert Binary SCGP file sang định dạng khác.

.SCGP File Extension

   
File name SCGP File
File Type myPM SCG Pro Data File
Nhà phát triển Midori Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SCGP là file gì?

SCGP là Data Files - myPM SCG Pro Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Midori Media.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi myPM SCG Pro, một ứng dụng tích hợp với Excel để tạo biểu đồ, S đường cong, và thống kê dự án của dữ liệu Excel; chứa một hoặc định nghĩa SCG hơn có thể được sửa đổi.

What is a SCGP file?

Data file created by myPM SCG Pro, an application that integrates with Excel to generate histograms, S curves, and project statistics of the Excel data; contains one or more SCG definitions that can be modified.

Cách mở .SCGP file

Để mở file .SCGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCGP do người dùng đóng góp.

  • Midori Media myPM SCG Enterprise

Chuyển đổi file .SCGP

File .SCGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *