SCGS File

? Cách mở file .SCGS? Những phần mềm mở file .SCGS và sửa file lỗi. Convert Binary SCGS file sang định dạng khác.

.SCGS File Extension

   
File name SCGS File
File Type myPM SCG Starter Data File
Nhà phát triển Midori Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SCGS là file gì?

SCGS là Data Files - myPM SCG Starter Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Midori Media.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi myPM SCG Starter, một chương trình sử dụng để tạo biểu đồ, S đường cong, và thống kê dự án từ dữ liệu Excel; chứa một hoặc định nghĩa SCG hơn có thể được sửa đổi.

What is a SCGS file?

Data file created by myPM SCG Starter, a program used to generate histograms, S curves, and project statistics from Excel data; contains one or more SCG definitions that can be modified.

Cách mở .SCGS file

Để mở file .SCGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCGS do người dùng đóng góp.

  • Midori Media myPM SCG Starter

Chuyển đổi file .SCGS

File .SCGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *