SCH File

? Cách mở file .SCH? Những phần mềm mở file .SCH và sửa file lỗi. Convert Binary SCH file sang định dạng khác.

.SCH File Extension

   
File name SCH File
File Type 1SuperCard Help Project File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (20 Bình chọn)

File .SCH là file gì?

SCH là Data Files - 1SuperCard Help Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Supercard, một authoring công cụ trực quan dành cho Mac OS X; lưu trữ dữ liệu cho một dự án giúp đỡ, trong đó có nội dung trợ giúp lập chỉ mục; sử dụng cho việc mở rộng Supercard Hệ thống trợ giúp.

What is a SCH file?

Project file created by SuperCard, a visual authoring tool for Mac OS X; stores data for a help project, which contains indexable help content; used for extending the SuperCard Help System.

Cách mở .SCH file

Để mở file .SCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCH do người dùng đóng góp.

  • ExpressSCH
  • PADS
  • PADS
  • Stuffit Expander
  • Microsoft Schedule
  • Altium Designer
  • Altium Designer

Chuyển đổi file .SCH

File .SCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *