SCM File

? Cách mở file .SCM? Những phần mềm mở file .SCM và sửa file lỗi. Convert N/A SCM file sang định dạng khác.

.SCM File Extension

   
File name SCM File
File Type 1GIMP Script-Fu Script
Nhà phát triển GIMP
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (92 Bình chọn)

File .SCM là file gì?

SCM là Plugin Files - 1GIMP Script-Fu Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GIMP.

Script được viết cho các chương trình chỉnh sửa hình ảnh GIMP; được sử dụng để tự động hoá các hoạt động hoặc thêm các hiệu ứng nghệ thuật hình ảnh mở trong trình soạn thảo GIMP; tương tự như một plugin Photoshop, nhưng lưu lại dưới dạng một tập tin script.

What is a SCM file?

Script written for the GIMP image editing program; used for automating actions or adding artistic effects to images opened in the GIMP editor; similar to a Photoshop plugin, but saved as a script file.

Cách mở .SCM file

Để mở file .SCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCM do người dùng đóng góp.

  • GIMP
  • Lotus ScreenCam
  • Lotus ScreenCam
  • QQPlayer
  • CADSTAR
  • Racket
  • Racket

Chuyển đổi file .SCM

File .SCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *