SCONF File

? Cách mở file .SCONF? Những phần mềm mở file .SCONF và sửa file lỗi. Convert N/A SCONF file sang định dạng khác.

.SCONF File Extension

   
File name SCONF File
File Type Script Settings File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SCONF là file gì?

SCONF là Settings Files - Script Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Trelby, một ứng dụng giúp bạn tạo kịch bản; chứa các tùy chọn cho sự xuất hiện của kịch bản; bao gồm sự xuất hiện văn bản (như "Caps" hoặc "Bold") cho các yếu tố khác nhau, lề giấy, cài đặt PDF, và định dạng dòng.

What is a SCONF file?

Settings file created by Trelby, an application that helps you create screenplays; contains settings for the appearance of the screenplay; includes text appearance (like "Caps" or "Bold") for different elements, paper margins, PDF settings, and line formatting.

Cách mở .SCONF file

Để mở file .SCONF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCONF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCONF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCONF do người dùng đóng góp.

  • Trelby

Chuyển đổi file .SCONF

File .SCONF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *