SCPCFG File

? Cách mở file .SCPCFG? Những phần mềm mở file .SCPCFG và sửa file lỗi. Convert Binary SCPCFG file sang định dạng khác.

.SCPCFG File Extension

   
File name SCPCFG File
File Type SuperCard Project Configuration File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SCPCFG là file gì?

SCPCFG là Settings Files - SuperCard Project Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi tiện ích maker độc Supercard, một chương trình dùng để xây dựng các dự án Supercard (.SC45 files) vào các ứng dụng độc lập; cửa hàng tham số cấu hình cho các ứng dụng xây dựng; cho phép người dùng tạo ra các chương trình độc lập mà có thể chạy với Supercard Player.

What is a SCPCFG file?

Settings file used by SuperCard's Standalone Maker utility, a program used to build SuperCard projects (.SC45 files) into standalone applications; stores configuration parameters for the application build; enables users to create standalone programs that can be run with the SuperCard Player.

Cách mở .SCPCFG file

Để mở file .SCPCFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCPCFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCPCFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCPCFG do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperCard Standalone Maker

Chuyển đổi file .SCPCFG

File .SCPCFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *