SCPRESETS File

? Cách mở file .SCPRESETS? Những phần mềm mở file .SCPRESETS và sửa file lỗi. Convert Text SCPRESETS file sang định dạng khác.

.SCPRESETS File Extension

   
File name SCPRESETS File
File Type Snap Converter Presets File
Nhà phát triển Sharpened Productions
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SCPRESETS là file gì?

SCPRESETS là Settings Files - Snap Converter Presets File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sharpened Productions.

Hồ SCPRESETS là một tập tin cài đặt được tạo ra bởi Snap Converter, một tiện ích hình ảnh chuyển đổi cho hệ điều hành MacOS. Nó chứa các thiết lập sử dụng để chuyển đổi hình ảnh đơn hoặc hình ảnh trong chế độ hàng loạt lưu. thiết lập ví dụ bao gồm các loại tập tin mục tiêu (ví dụ, JPEG, PNG, vv), tùy chọn thay đổi kích thước, cài đặt watermark, và đổi tên tập tin tùy chọn.

What is a SCPRESETS file?

An SCPRESETS file is a settings file created by Snap Converter, an image conversion utility for macOS. It contains saved settings used for converting single images or images in batch mode. Example settings include the target file type (e.g., JPEG, PNG, etc.), resize options, watermark settings, and file renaming options.

Cách mở .SCPRESETS file

Để mở file .SCPRESETS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCPRESETS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCPRESETS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCPRESETS do người dùng đóng góp.

  • Snap Converter

Chuyển đổi file .SCPRESETS

File .SCPRESETS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *