SCPT File

? Cách mở file .SCPT? Những phần mềm mở file .SCPT và sửa file lỗi. Convert Text SCPT file sang định dạng khác.

.SCPT File Extension

   
File name SCPT File
File Type AppleScript Script File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .SCPT là file gì?

SCPT là Executable Files - AppleScript Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Hồ SCPT là một kịch bản được biên soạn tạo ra với Script Editor của Apple. Nó được viết bằng AppleScript, một ngôn ngữ kịch bản tự động được sử dụng bởi các máy tính Mac. file SCPT có thể được viết bằng tay hoặc được tạo ra bởi những hành động ghi âm.

What is a SCPT file?

An SCPT file is a compiled script created with Apple's Script Editor. It is written in AppleScript, an automation scripting language used by Mac computers. SCPT files may be written manually or generated by recording actions.

Cách mở .SCPT file

Để mở file .SCPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCPT do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Apple Script Editor
  • Apple Script Editor
  • GoLive

Chuyển đổi file .SCPT

File .SCPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *