SCPTD File

? Cách mở file .SCPTD? Những phần mềm mở file .SCPTD và sửa file lỗi. Convert Text SCPTD file sang định dạng khác.

.SCPTD File Extension

   
File name SCPTD File
File Type AppleScript Script Bundle
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SCPTD là file gì?

SCPTD là Executable Files - AppleScript Script Bundle, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

kịch bản biên soạn tạo ra bởi Apple Script Editor; một trình soạn thảo kịch bản có sử dụng AppleScript, một ngôn ngữ kịch bản tự động hóa; chứa một kịch bản được biên soạn.

What is a SCPTD file?

Compiled script created by Apple Script Editor; a script editor that uses AppleScript, an automation scripting language; contains a compiled script.

Cách mở .SCPTD file

Để mở file .SCPTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCPTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCPTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCPTD do người dùng đóng góp.

  • Apple Script Editor

Chuyển đổi file .SCPTD

File .SCPTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *