SCS11 File

? Cách mở file .SCS11? Những phần mềm mở file .SCS11 và sửa file lỗi. Convert XML SCS11 file sang định dạng khác.

.SCS11 File Extension

   
File name SCS11 File
File Type Show Cue System Cue File
Nhà phát triển Show Cue Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SCS11 là file gì?

SCS11 là Audio Files - Show Cue System Cue File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Show Cue Systems.

tập tin XML được tạo ra bởi hệ thống Hiện Cue (SCS) 11, một chương trình được sử dụng để chơi nhạc và hiệu ứng âm thanh tín hiệu trong các buổi biểu diễn sân khấu live; tiết kiệm một danh sách có thứ tự các file âm thanh, mỗi trong số đó có thể được chơi khi được kích hoạt bởi người sử dụng.

What is a SCS11 file?

XML file created by Show Cue System (SCS) 11, a program used for playing music and sound effect cues during live theatre performances; saves an ordered list of audio files, each of which can be played when triggered by the user.

Cách mở .SCS11 file

Để mở file .SCS11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCS11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCS11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCS11 do người dùng đóng góp.

  • Show Cue System
  • SCS
  • SCS

Chuyển đổi file .SCS11

File .SCS11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *