SCSF File

? Cách mở file .SCSF? Những phần mềm mở file .SCSF và sửa file lỗi. Convert N/A SCSF file sang định dạng khác.

.SCSF File Extension

   
File name SCSF File
File Type SEE Finance Data File
Nhà phát triển Scimonoce Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SCSF là file gì?

SCSF là Data Files - SEE Finance Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Scimonoce Software.

Hồ SCSF là một tệp dữ liệu được tạo ra Scimonoce SEE Finance, một chương trình dùng để quản lý các tài khoản tài chính. Nó chứa dữ liệu tài khoản tài chính, chẳng hạn như kết nối tiết kiệm hoặc tài khoản, thẻ tín dụng, đầu tư, tài sản và tiền mặt. file SCSF có thể mật khẩu bảo vệ kể từ khi họ lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.

What is a SCSF file?

An SCSF file is a data file created Scimonoce SEE Finance, a program used to manage financial accounts. It contains financial account data, such as connected checking or savings accounts, credit cards, investments, assets, and cash. SCSF files may be password-protected since they store sensitive data.

Cách mở .SCSF file

Để mở file .SCSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCSF do người dùng đóng góp.

  • Scimonoce SEE Finance

Chuyển đổi file .SCSF

File .SCSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *