SCSS File

? Cách mở file .SCSS? Những phần mềm mở file .SCSS và sửa file lỗi. Convert Text SCSS file sang định dạng khác.

.SCSS File Extension

   
File name SCSS File
File Type Sass Cascading Style Sheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (25 Bình chọn)

File .SCSS là file gì?

SCSS là Web Files - Sass Cascading Style Sheet, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

style sheet có chứa ngôn ngữ Sass; tương tự như một tập tin CSS nhưng với khả năng bổ sung, chẳng hạn như các biến, quy tắc lồng nhau, và mixins; sử dụng các nội dung định dạng của một trang Web.

What is a SCSS file?

Style sheet that contains Sass language; similar to a .CSS file but with added capabilities, such as variables, nested rules, and mixins; used to format contents of a Web page.

Cách mở .SCSS file

Để mở file .SCSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCSS do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Compass.app
  • Compass.app
  • Notepad++
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • text editor
  • text editor
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .SCSS

File .SCSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *