SCUT4 File

? Cách mở file .SCUT4? Những phần mềm mở file .SCUT4 và sửa file lỗi. Convert N/A SCUT4 file sang định dạng khác.

.SCUT4 File Extension

   
File name SCUT4 File
File Type Easy Cut Studio Project
Nhà phát triển Craft Edge
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SCUT4 là file gì?

SCUT4 là Page Layout Files - Easy Cut Studio Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Craft Edge.

tập tin Một SCUT4 là một dự án tạo ra bởi Dễ dàng Cut Studio, một chương trình dùng để tạo ra thiết kế cho các máy cắt điện tử. Nó bao gồm một thiết kế bố trí có thể bao gồm văn bản, đồ họa, hình dạng, bút chì hoặc bút vẽ, nét cọ, hoặc hình dạng.

What is a SCUT4 file?

A SCUT4 file is a project created by Easy Cut Studio, a program used to create designs for electronic cutting machines. It contains a design layout which may include text, graphics, shapes, pencil or pen drawings, paintbrush strokes, or shapes.

Cách mở .SCUT4 file

Để mở file .SCUT4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCUT4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCUT4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCUT4 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SCUT4

File .SCUT4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *