SCV File

? Cách mở file .SCV? Những phần mềm mở file .SCV và sửa file lỗi. Convert N/A SCV file sang định dạng khác.

.SCV File Extension

   
File name SCV File
File Type ScanVec CASmate Sign File
Nhà phát triển ScanVec
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (12 Bình chọn)

File .SCV là file gì?

SCV là Vector Image Files - ScanVec CASmate Sign File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ScanVec.

Đăng thiết kế tạo ra với phần mềm ScanVec CASmate; lưu trong một định dạng hình ảnh vector có thể được thu nhỏ đến kích thước lớn mà không làm mất bất kỳ chất lượng; cũng được công nhận bởi một số máy cắt, chạm khắc, và router như là đầu vào máy.

What is a SCV file?

Sign design created with ScanVec CASmate software; saved in a vector image format that can be scaled to large sizes without losing any quality; also recognized by some cutters, engravers, and routers as machine input.

Cách mở .SCV file

Để mở file .SCV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SCV

File .SCV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *