SCW File

? Cách mở file .SCW? Những phần mềm mở file .SCW và sửa file lỗi. Convert N/A SCW file sang định dạng khác.

.SCW File Extension

   
File name SCW File
File Type 1Score Writer Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .SCW là file gì?

SCW là Misc Files - 1Score Writer Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nhạc số điểm tạo với Điểm Writer hoặc Điểm Writer 2 phần mềm; sử dụng một giao diện đơn giản để tạo sắp xếp cho các ban nhạc và dàn nhạc nhỏ, cũng như tấm chì, và các bộ phận hợp xướng cho các nhạc sĩ cá nhân.

What is a SCW file?

Musical score created with Score Writer or Score Writer 2 software; uses a simplified interface for creating arrangements for bands and small orchestras, as well as lead sheets, and choral parts for individual musicians.

Cách mở .SCW file

Để mở file .SCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCW do người dùng đóng góp.

  • Movie Magic Screenwriter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Score Writer

Chuyển đổi file .SCW

File .SCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *