SDC File

? Cách mở file .SDC? Những phần mềm mở file .SDC và sửa file lỗi. Convert N/A SDC file sang định dạng khác.

.SDC File Extension

   
File name SDC File
File Type 1Secure Download Cabinet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (19 Bình chọn)

File .SDC là file gì?

SDC là Compressed Files - 1Secure Download Cabinet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Nén và mã hóa lưu trữ sử dụng để cài đặt phần mềm MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance); thường phân phối thông qua Elms (E-academy License Management System), một hệ thống phân phối các gói phần mềm cho các tổ chức giáo dục.

What is a SDC file?

Compressed and encrypted archive used for installing MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) software; often distributed through ELMS (the E-academy License Management System), a system for distributing software packages to academic institutions.

Cách mở .SDC file

Để mở file .SDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDC do người dùng đóng góp.

  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Calc
  • StarOffice Calc
  • StarSuite Calc
  • StarOffice
  • StarOffice

Chuyển đổi file .SDC

File .SDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *