SDD File

SDD là Data Files - StarOffice Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

.SDD File Extension

   
File name SDD File
File Type StarOffice Presentation
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SDD là file gì?

SDD là Data Files - StarOffice Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Trình bày ban đầu được tạo ra bởi StarImpress, một chương trình trình chiếu bao gồm trong bộ StarOffice; tiết kiệm một tập hợp các slide, thường kết hợp một slide tiêu đề tiếp theo hỗ trợ slide.

What is a SDD file?

Presentation originally created by StarImpress, a slide show program included in the StarOffice suite; saves a collection of slides, often incorporating a title slide followed by supporting slides.

Phần mềm mở file .SDD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDD do filegi.com tổng hợp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • StarOffice Impress
  • StarSuite Draw
  • StarSuite Draw

Chuyển đổi file .SDD

           

File .SDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *