SDEF File

? Cách mở file .SDEF? Những phần mềm mở file .SDEF và sửa file lỗi. Convert XML SDEF file sang định dạng khác.

.SDEF File Extension

   
File name SDEF File
File Type AppleScript Dictionary Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .SDEF là file gì?

SDEF là Developer Files - AppleScript Dictionary Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

XML tập tin từ điển được tạo ra cho các kịch bản viết bằng ngôn ngữ AppleScript; chứa một từ điển từ ngữ, trong đó bao gồm các lớp học (danh từ), thuộc tính (tính từ), các lệnh (động từ), và các thông số (trạng từ); cửa hàng ngữ được sử dụng để giao tiếp với chương trình cơ bản được kiểm soát bởi kịch bản.

What is a SDEF file?

XML dictionary file created for scripts written in the AppleScript language; contains a dictionary of terms, which includes classes (nouns), properties (adjectives), commands (verbs), and parameters (adverbs); stores the terminology used to communicate with the underlying program being controlled by the script.

Cách mở .SDEF file

Để mở file .SDEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDEF do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Apple Script Editor
  • Apple Script Editor
  • DictionaryBrowser

Chuyển đổi file .SDEF

File .SDEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *