SDF File

? Cách mở file .SDF? Những phần mềm mở file .SDF và sửa file lỗi. Convert N/A SDF file sang định dạng khác.

.SDF File Extension

   
File name SDF File
File Type 1SQL Server Compact Database File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (72 Bình chọn)

File .SDF là file gì?

SDF là Database Files - 1SQL Server Compact Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một file SDF chứa một cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn lưu trong định dạng SQL Server Compact (SQL CE), được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế cho các ứng dụng chạy trên các thiết bị di động và máy tính để bàn và chứa những nội dung cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, có thể lên đến 4GB kích thước.

What is a SDF file?

An SDF file contains a compact relational database saved in the SQL Server Compact (SQL CE) format, which is developed by Microsoft. It is designed for applications that run on mobile devices and desktops and contains the complete database contents, which may be up to 4GB in size.

Cách mở .SDF file

Để mở file .SDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDF do người dùng đóng góp.

  • LINQPad
  • Microsoft SQL Server 2019
  • Microsoft SQL Server 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Electronic Technician
  • Protel SE
  • Protel SE

Chuyển đổi file .SDF

File .SDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *