SDG File

? Cách mở file .SDG? Những phần mềm mở file .SDG và sửa file lỗi. Convert Binary SDG file sang định dạng khác.

.SDG File Extension

   
File name SDG File
File Type Strater Project File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SDG là file gì?

SDG là CAD Files - Strater Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Golden Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Strater, một chương trình âm mưu lỗ khoan sử dụng để tạo lỗ khoan và cũng visualizations đăng nhập; bao gồm dữ liệu về vật liệu dưới bề mặt gặp ở độ sâu khác nhau dưới lòng đất; có thể là một thiết kế hay một âm mưu từ dữ liệu thực tế.

What is a SDG file?

Project file created by Strater, a borehole plotting program used for creating borehole and well log visualizations; includes data about subsurface materials encountered at different depths underground; can be a design or a plot from real-world data.

Cách mở .SDG file

Để mở file .SDG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDG do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Strater
  • Strater
  • Strater
  • ScienceWord

Chuyển đổi file .SDG

File .SDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *