SDII File

? Cách mở file .SDII? Những phần mềm mở file .SDII và sửa file lỗi. Convert Binary SDII file sang định dạng khác.

.SDII File Extension

   
File name SDII File
File Type Sound Designer 2 Audio File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SDII là file gì?

SDII là Audio Files - Sound Designer 2 Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

Âm thanh tập tin định dạng với các tiêu chuẩn Sound Designer II, một mono và định dạng âm thanh stereo phát triển bởi Digidesign (nay Avid); cửa hàng tỷ lệ và độ sâu bit mẫu dữ liệu ngoài các dữ liệu âm thanh riêng của mình; thường được sử dụng để chuyển dữ liệu âm thanh kỹ thuật số giữa máy trạm âm thanh (DAW) ứng dụng.

What is a SDII file?

Audio file formatted with the Sound Designer II standard, a mono and stereo audio format developed by Digidesign (now Avid); stores sample rate and bit depth data in addition to the audio data itself; commonly used for transferring audio data between digital audio workstation (DAW) applications.

Cách mở .SDII file

Để mở file .SDII click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDII bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDII

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDII do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X
  • Avid Pro Tools
  • Avid Pro Tools
  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Popcorn
  • Roxio Popcorn

Chuyển đổi file .SDII

File .SDII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *