SDLPROJ File

? Cách mở file .SDLPROJ? Những phần mềm mở file .SDLPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A SDLPROJ file sang định dạng khác.

.SDLPROJ File Extension

   
File name SDLPROJ File
File Type SDL Trados Studio Project
Nhà phát triển SDL
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SDLPROJ là file gì?

SDLPROJ là Data Files - SDL Trados Studio Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

tập tin một SDLPROJ là một dự án tạo ra bởi SDL Trados Studio, một chương trình được sử dụng bởi các doanh nghiệp để chỉnh sửa, đánh giá và quản lý dự án dịch. Nó chứa một hoặc nhiều tập tin được thêm bởi một người dùng mà cần phải được dịch sang một ngôn ngữ khác hoặc xem xét lại bởi người dùng khác. file SDLPROJ cũng bao gồm thông tin chi tiết dự án, chẳng hạn như mô tả, người dùng được ủy quyền, ngày đáo hạn, ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

What is a SDLPROJ file?

An SDLPROJ file is a project created by SDL Trados Studio, a program used by businesses to edit, review, and manage translation projects. It contains one or more files added by a user that need to be translated to a different language or reviewed by another user. SDLPROJ files also include project details, such as the description, authorized users, due date, source language, and target language.

Cách mở .SDLPROJ file

Để mở file .SDLPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDLPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDLPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDLPROJ do người dùng đóng góp.

  • SDL Trados Studio

Chuyển đổi file .SDLPROJ

File .SDLPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *