SDTID File

SDTID là Encoded Files - SecurID Soft Token File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RSA.

.SDTID File Extension

   
File name SDTID File
File Type SecurID Soft Token File
Nhà phát triển RSA
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .SDTID là file gì?

SDTID là Encoded Files - SecurID Soft Token File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RSA.

Hồ SDTID là một tập tin thẻ mềm được sử dụng bởi RSA bị mạng Phần mềm Token, một ứng dụng dùng để xác thực danh tính của người dùng và quản lý truy cập của họ với mạng. Nó chứa dữ liệu thẻ trong đó bao gồm tên cấu hình thẻ, loại thiết bị, thời gian đang thẻ, thẻ chiều dài mã số, kiểu xác thực, phương pháp phân phối và các thuộc tính thiết bị cụ thể. file SDTID thường được mã hóa với 128-bit mã hóa (AES) và được phân phối trong các tập tin ZIP.

What is a SDTID file?

An SDTID file is a soft token file used by RSA SecurID Software Token, an application used to authenticate a user's identity and manage their access to a network. It contains token data which includes the token profile name, device type, token code duration, token code digit length, authentication type, delivery method, and device specific attributes. SDTID files are typically encrypted with 128-bit (AES) encryption and distributed in .ZIP files.

Phần mềm mở file .SDTID

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDTID do filegi.com tổng hợp.

  • RSA SecurID Software Token
  • RSA SecurID Token
  • RSA SecurID Token

Chuyển đổi file .SDTID

           

File .SDTID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *