SDTID File

? Cách mở file .SDTID? Những phần mềm mở file .SDTID và sửa file lỗi. Convert N/A SDTID file sang định dạng khác.

.SDTID File Extension

   
File name SDTID File
File Type SecurID Soft Token File
Nhà phát triển RSA
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .SDTID là file gì?

SDTID là Encoded Files - SecurID Soft Token File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RSA.

Hồ SDTID là một tập tin thẻ mềm được sử dụng bởi RSA bị mạng Phần mềm Token, một ứng dụng dùng để xác thực danh tính của người dùng và quản lý truy cập của họ với mạng. Nó chứa dữ liệu thẻ trong đó bao gồm tên cấu hình thẻ, loại thiết bị, thời gian đang thẻ, thẻ chiều dài mã số, kiểu xác thực, phương pháp phân phối và các thuộc tính thiết bị cụ thể. file SDTID thường được mã hóa với 128-bit mã hóa (AES) và được phân phối trong các tập tin ZIP.

What is a SDTID file?

An SDTID file is a soft token file used by RSA SecurID Software Token, an application used to authenticate a user's identity and manage their access to a network. It contains token data which includes the token profile name, device type, token code duration, token code digit length, authentication type, delivery method, and device specific attributes. SDTID files are typically encrypted with 128-bit (AES) encryption and distributed in .ZIP files.

Cách mở .SDTID file

Để mở file .SDTID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDTID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDTID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDTID do người dùng đóng góp.

  • RSA SecurID Software Token
  • RSA SecurID Token
  • RSA SecurID Token

Chuyển đổi file .SDTID

File .SDTID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *