SDV File

? Cách mở file .SDV? Những phần mềm mở file .SDV và sửa file lỗi. Convert N/A SDV file sang định dạng khác.

.SDV File Extension

   
File name SDV File
File Type Studio DV Project File
Nhà phát triển Pinnacle
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .SDV là file gì?

SDV là Video Files - Studio DV Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pinnacle.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Studio DV, một chương trình chỉnh sửa video được phát triển bởi Pinnacle; chứa các thiết lập dự án video và tài liệu tham khảo để phương tiện truyền thông và các tập tin dữ liệu khác được sử dụng bởi dự án; một số cài đặt bao gồm những video và danh hiệu chuyển tiếp.

What is a SDV file?

Project file created by Studio DV, a video editing program developed by Pinnacle; contains video project settings and references to media and other data files used by the project; some included settings are video and title transitions.

Cách mở .SDV file

Để mở file .SDV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDV do người dùng đóng góp.

  • QuickTime
  • ODECVApplication
  • ODECVApplication
  • Any Video Converter Professional
  • Storm Codec Unicode
  • ACDSee Quick View
  • ACDSee Quick View

Chuyển đổi file .SDV

File .SDV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *