SDW File

? Cách mở file .SDW? Những phần mềm mở file .SDW và sửa file lỗi. Convert Text SDW file sang định dạng khác.

.SDW File Extension

   
File name SDW File
File Type 1MrSID World File
Nhà phát triển LizardTech
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (11 Bình chọn)

File .SDW là file gì?

SDW là GIS Files - 1MrSID World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi LizardTech.

tập tin GIS tạo cho hình ảnh raster MrSID .SID; chứa tham chiếu địa lý thông tin bản đồ dữ liệu hình ảnh raster trong file SID để tọa độ thực tế; chứa các đơn vị đo lường cho các điểm ảnh hình ảnh cũng như các tọa độ của điểm ảnh trên bên trái.

What is a SDW file?

GIS file created for MrSID .SID raster images; contains georeferencing information that maps the raster image data in the SID file to real-world coordinates; contains the units of measurement for the image pixels as well as the coordinates of the upper-left hand pixel.

Cách mở .SDW file

Để mở file .SDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDW do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • StarSuite Writer
  • Folio Views
  • Folio Views

Chuyển đổi file .SDW

File .SDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *