SEA File

? Cách mở file .SEA? Những phần mềm mở file .SEA và sửa file lỗi. Convert Binary SEA file sang định dạng khác.

.SEA File Extension

   
File name SEA File
File Type Self-Extracting Archive
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .SEA là file gì?

SEA là Compressed Files - Self-Extracting Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smith Micro.

Nén kho lưu trữ tập tin đó uncompresses bản thân khi mở ra; thường tạo ra với StuffIt SEA Maker, một phần của Stuffit Phòng Deluxe dành cho Mac OS X; cũng có thể được tạo ra bởi các tiện ích Mac OS cổ điển khác nhau, bao gồm StuffIt, Disk Doubler, hoặc Compact Pro.

What is a SEA file?

Compressed file archive that uncompresses itself when opened; often created with StuffIt SEA Maker, part of Stuffit Deluxe for Mac OS X; may also be created by various Mac OS Classic utilities, including StuffIt, Disk Doubler, or Compact Pro.

Cách mở .SEA file

Để mở file .SEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEA do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Aladdin Expander
  • CiderPress
  • MAXTAX
  • MAXTAX

Chuyển đổi file .SEA

File .SEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *