SEAM File

? Cách mở file .SEAM? Những phần mềm mở file .SEAM và sửa file lỗi. Convert N/A SEAM file sang định dạng khác.

.SEAM File Extension

   
File name SEAM File
File Type Seam Framework Java Servlet File
Nhà phát triển JBoss
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .SEAM là file gì?

SEAM là Web Files - Seam Framework Java Servlet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JBoss.

Nộp được sử dụng bởi các ứng dụng Java Web được hỗ trợ bởi các Seam Khung JBoss; lưu trữ một tham chiếu đến một servlet phụ trợ, trong đó xử lý các yêu cầu cho các ứng dụng Web; được sử dụng để phục vụ các trang để người dùng thông qua một trình duyệt Web; thường được sử dụng với công nghệ JavaServer Facelets.

What is a SEAM file?

File used by Java Web applications supported by the JBoss Seam Framework; stores a reference to a backend servlet, which processes requests to the Web application; used for serving pages to the user through a Web browser; often used with the JavaServer Facelets technology.

Cách mở .SEAM file

Để mở file .SEAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEAM do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • Web browser
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .SEAM

File .SEAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *