SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY File

? Cách mở file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY? Những phần mềm mở file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY file sang định dạng khác.

.SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY File Extension

   
File name SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY File
File Type Painter Selection Portfolio Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY là file gì?

SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY là Misc Files - Painter Selection Portfolio Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bộ sưu tập các lựa chọn con đường dựa trên tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng vẽ kỹ thuật số; chứa mặc định và lựa chọn người dùng tạo, hoặc hình dạng, mà có thể được truy cập thông qua các ứng dụng.

What is a SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY file?

Collection of path-based selections created and used by Corel Painter, a digital drawing application; contains default and user-created selections, or shapes, that can be accessed through the application.

Cách mở .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY file

Để mở file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY

File .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *