SEM File

? Cách mở file .SEM? Những phần mềm mở file .SEM và sửa file lỗi. Convert N/A SEM file sang định dạng khác.

.SEM File Extension

   
File name SEM File
File Type Alpha Five Set Data Dictionary Memo File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .SEM là file gì?

SEM là Developer Files - Alpha Five Set Data Dictionary Memo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

tập tin Memo tạo ra bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng phát triển web, máy tính để bàn, và các ứng dụng điện thoại di động; chứa dữ liệu theo định dạng bản ghi nhớ, đó là định dạng tương tự được sử dụng bởi các file .FPT và .DDM; bao gồm thông tin thiết kế và mã cho bất kỳ đối tượng, báo cáo, và các hình thức gắn liền với các thiết lập; tạo ra cùng với .set và .SEX liên kết bộ tập tin.

What is a SEM file?

Memo file created by Alpha Five, an IDE that enables users to develop Web, desktop, and mobile applications; contains data in the memo format, which is the same format used by .FPT and .DDM files; includes design information and code for any objects, reports, and forms attached to the set; created along with .SET and .SEX linked set files.

Cách mở .SEM file

Để mở file .SEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEM do người dùng đóng góp.

  • Flypaper
  • SYNTHEDIT
  • SYNTHEDIT
  • Snap! Empower
  • PointEdit3D
  • Security and Emergency Management Systems
  • Security and Emergency Management Systems

Chuyển đổi file .SEM

File .SEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *