SEQU File

? Cách mở file .SEQU? Những phần mềm mở file .SEQU và sửa file lỗi. Convert N/A SEQU file sang định dạng khác.

.SEQU File Extension

   
File name SEQU File
File Type Adobe Acrobat Sequence File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SEQU là file gì?

SEQU là Settings Files - Adobe Acrobat Sequence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin batch tự được sử dụng bởi phần mềm Adobe Acrobat, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa tài liệu PDF; chứa một chuỗi các hành động có thể được tự động bởi phần mềm.

What is a SEQU file?

Batch sequence file used by Adobe Acrobat, a program used to create and edit PDF documents; contains a sequence of actions that can be automated by the software.

Cách mở .SEQU file

Để mở file .SEQU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEQU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEQU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEQU do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .SEQU

File .SEQU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *