SER File

? Cách mở file .SER? Những phần mềm mở file .SER và sửa file lỗi. Convert N/A SER file sang định dạng khác.

.SER File Extension

   
File name SER File
File Type 1Astronomical Capture Video File
Nhà phát triển Heiko Wilkens
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .SER là file gì?

SER là Video Files - 1Astronomical Capture Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Heiko Wilkens.

Một tập tin SER có chứa một loạt các ảnh chụp khung lưu trong định dạng video Lucam, được sử dụng để lưu trữ ảnh chụp thiên văn, chẳng hạn như hành tinh, mặt trời, và mặt trăng. Nó lưu trữ dữ liệu về khung ảnh và bao gồm siêu dữ liệu, chẳng hạn như timestamps, thời gian phơi sáng, nhạc cụ, kính thiên văn, và quan sát.

What is a SER file?

A SER file contains a series of frame captures saved in the Lucam video format, which is used to store astronomical captures, such as planets, the sun, and the moon. It stores data about image frames and includes metadata, such as timestamps, exposure time, instrument, telescope, and observer.

Cách mở .SER file

Để mở file .SER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SER do người dùng đóng góp.

  • AviStack
  • SER Player
  • SER Player
  • PIPP
  • FireCapture
  • Lucam Recorder
  • Lucam Recorder

Chuyển đổi file .SER

File .SER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *