SESSION File

? Cách mở file .SESSION? Những phần mềm mở file .SESSION và sửa file lỗi. Convert Binary SESSION file sang định dạng khác.

.SESSION File Extension

   
File name SESSION File
File Type 1CATIA 4 Session File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .SESSION là file gì?

SESSION là 3D Image Files - 1CATIA 4 Session File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

tập tin được tạo ra bởi phiên CATIA phiên bản 4, một chương trình được sử dụng để thiết kế sản phẩm 3D và mô phỏng; chứa tham chiếu đến file .MODEL hoặc bản sao các tập tin MODEL, tùy thuộc vào tiết kiệm tùy chọn được lựa chọn; sử dụng để lưu các mô hình từ một phiên làm việc.

What is a SESSION file?

Session file created by CATIA version 4, a program used for 3D product design and simulation; contains references to .MODEL files or copies of MODEL files, depending on the save option selected; used to save models from a work session.

Cách mở .SESSION file

Để mở file .SESSION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SESSION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SESSION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SESSION do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PatchMix DSP
  • PatchMix DSP
  • Session Planner Pro GOTD Edition
  • ATOS Viewer
  • VisIt x64
  • VisIt x64

Chuyển đổi file .SESSION

File .SESSION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *